Սյունիքի մարզ

Սյունիքի մարզին անհրաժեշտ է 1211 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ագարակգ. Ագարակի հմ/դ
2գ. Ալվանքգ. Ալվանքի մ/դ
3գ. Ախլաթյանգ. Ախլաթյանի մ/դ
4գ. Ակներգ. Ակների մ/դ
5գ. Աղիտուգ. Աղիտուի հմ/դ
6գ. Աղվանիգ. Աղվանու հմ/դ
7գ. Աճանանգ. Աճանանի մ/դ
8գ. Անգեղակոթգ. Անգեղակոթի մ/դ
9գ. Աշոտավանգ. Աշոտավանի մ/դ
10գ. Արավուսգ. Արավուսի տ/դ
11գ. Արծվանիկգ. Արծվանիկի մ/դ
12գ. Արևիսգ. Արևիսի հմ/դ
13գ. Բալաքգ. Բալաքի տ/դ
14գ. Բարձրավանգ. Բարձրավանի մ/դ
15գ. Բնունիսգ. Բնունիսի հմ/դ
16գ. Բռնակոթգ. Բռնակոթի մ/դ
17գ. Գեղանուշգ. Գեղանուշի մ/դ
18գ. Գեղիգ. Գեղիի մ/դ
19գ. Գորայքգ. Գորայքի մ/դ
20գ. Դավիթբեկգ. Դավիթ Բեկի մ/դ
21գ. Դարբասգ. Դարբասի մ/դ
22գ. Եղեգգ. Եղեգի մ/դ
23գ. Եղվարդգ. Եղվարդի մ/դ
24գ. Թասիկգ. Թասիկի հմ/դ
25գ. Իշխանասարգ. Իշխանասարի հմ/դ
26գ. Լեհվազգ. Լեհվազի մ/դ
27գ. Լեռնաձորգ. Լեռնաձորի հմ/դ
28գ. Լիճքգ. Լիճքի մ/դ
29գ. Լծենգ. Լծենի հմ/դ
30գ. Լորգ. Լորի մ/դ
31գ. Խնածախգ. Խնածախի մ/դ
32գ. Խնձորեսկգ. Խնձորեսկի Գարեգին Սևունցի մ/դ
33գ. Խոզնավարգ. Խոզնավարի մ/դ
34գ. Խոտգ. Խոտի մ/դ
35գ. Ծավգ. Ծավի մ/դ
36գ. Ծղուկգ. Ծղուկի մ/դ
37գ. Կարճևանգ. Կարճևանի հմ/դ
38գ. Կոռնիձորգ. Կոռնիձորի մ/դ
39գ. Հալիձորգ. Հալիձորի մ/դ
40գ. Հարթաշենգ. Հարթաշենի մ/դ
41գ. Հարժիսգ. Հարժիսի մ/դ
42գ. Հացավանգ. Հացավանի մ/դ
43գ. Ձագիկավանգ. Ձագիկավանի մ/դ
44գ. Ճակատենգ. Ճակատենի հմ/դ
45գ. Մուցքգ. Մուցքի հմ/դ
46գ. Ներքին Խնձորեսկգ. Ներքին Խնձորեսկի մ/դ
47գ. Ներքին Հանդգ. Ներքին Հանդի հմ/դ
48գ. Նորաշենիկգ. Նորաշենիկի մ/դ
49գ. Նորավանգ. Նորավանի մ/դ
50գ. Նռնաձորգ. Նռնաձորի մ/դ
51գ. Շաղատգ. Շաղատի մ/դ
52գ. Շամբգ. Շամբի մ/դ
53գ. Շաքիգ. Շաքիի մ/դ
54գ. Շենաթաղգ. Շենաթաղի հմ/դ
55գ. Շիկահողգ. Շիկահողի մ/դ
56գ. Շինուհայրգ. Շինուհայրի մ/դ
57գ. Շուռնուխգ. Շուռնուխի մ/դ
58գ. Շվանիձորգ. Շվանիձորի մ/դ
59գ. Որոտան (Գորիս)գ. Որոտանի մ/դ
60գ. Որոտան (Սիսիան)գ. Որոտանի հմ/դ
61գ. Ույծգ. Ույծի մ/դ
62գ. Սալվարդգ. Սալվարդի հմ/դ
63գ. Սառնակունքգ. Սառնակունքի մ/դ
64գ. Սյունիքգ. Սյունիքի մ/դ
65գ. Սոֆլուգ. Սոֆլուի հմ/դ
66գ. Սպանդարյանգ. Սպանդարյանի մ/դ
67գ. Սվարանցգ. Սվարանցի մ/դ
68գ. Վաղատինգ. Վաղատինի մ/դ
69գ. Վաղատուրգ. Վաղատուրի մ/դ
70գ. Վարդանիձորգ. Վարդանիձորի մ/դ
71գ. Վարդավանքգ. Վարդավանքի մ/դ
72գ. Վերին Խոտանանգ. Վերին Խոտանանի մ/դ
73գ. Վերիշենգ. Վերիշենի մ/դ
74գ. Տաթևգ. Տաթևի Ս. Առաքելյանի անվ. մ/դ
75գ. Տանձավերգ. Տանձավերի մ/դ
76գ. Տանձատափգ. Տանձատափի հմ/դ
77գ. Տաշտունգ. Տաշտունի հմ/դ
78գ. Տավրուսգ. Տավրուսի մ/դ
79գ. Տեղգ. Տեղի թիվ 1 մ/դ
80գ. Տոլորսգ. Տոլորոսի մ/դ
81գ. Տորունիքգ. Տորունիքի հմ/դ
82գ. Քարահունջգ. Քարահունջի մ/դ
83գ. Քարաշենգ. Քարաշենի մ/դ
84գ. Օխտարգ. Օխտարի մ/դ
85ք. Ագարակք. Ագարակի մ/դ
86ք. Գորիսք. Գորիսի թիվ 1 ա/դ
87ք. Դաստակերտք. Դաստակերտի մ/դ
88ք. Կապանք. Կապանի թիվ 2 ա/դ
89ք. Մեղրիք. Մեղրու թիվ 1 մ/դ
90ք. Սիսիանք. Սիսիանի թիվ 1 հմ/դ
91ք. Քաջարանք. Քաջարանի թիվ 1 մ/դ