Կապ

Հասցե:
 • Էլ. հասցե:
Հեռ:
 • +374 91 19 30 13, +374 91 19 38 13
՛՛Համակարգիչ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ բարեգործական հիմնադրամի հաշվեհամարներ
Հայաստանից փոխանցումների համար`
amd
 • 1570 0578 7708 0100
 • Ամերիաբանկ
rub
 • 1570 0578 7708 0158
 • Ամերիաբանկ
usd
 • 1570 0578 7708 0101
 • Ամերիաբանկ
eur
 • 1570 0578 7708 0146
 • Ամերիաբանկ
՛՛Համակարգիչ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ բարեգործական հիմնադրամի հաշվեհամարներ
Այլ երկրներից փոխանցումների համար`
amd
rub
 • РАО Sberbank, Moskva
 • БИК 044525225
 • К/С 30101810400000000225
 • ИНН 7707083893
 • Америабанк, Ереван, Армения
 • К/С 30111810900000000371
 • 1570 0578 7708 0158
 • ՛՛Համակարգիչ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ բարեգործական հիմնադրամ
usd
 • Citibank NA, New York
 • Swift (BIC): Citius33
 • Ameriabank, Yerevan, Armenia
 • Swift (BIC): Armiam 22
 • 1570 0578 7708 0101
 • ՛՛Համակարգիչ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ բարեգործական հիմնադրամ
eur
 • Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
 • Swift (BIC): Rzbaatww
 • Ameriabank, Yerevan, Armenia
 • Swift (BIC): Armiam 22
 • 1570 0578 7708 0146
 • ՛՛Համակարգիչ յուրաքանչյուր երեխայի համար՛՛ բարեգործական հիմնադրամ
map