Շիրակի մարզ

Շիրակի մարզին անհրաժեշտ է 1389 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ազատանգ. Ազատանի մ/դ
2գ. Ալվարգ. Ալվարի մ/դ
3գ. Ախուրիկգ. Ախուրիկի մ/դ
4գ. Ախուրյանգ. Ախուրյանի Ն.Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց
5գ. Աղինգ. Աղինի մ/դ
6գ. Աղվորիկգ. Աղվորիկի հմ/դ
7գ. Ամասիագ. Ամասիայի մ/դ
8գ. Այգաբացգ. Այգաբացի մ/դ
9գ. Անի կայարանգ. Անի կայարանի մ/դ
10գ. Անիպեմզագ. Անիպեմզայի մ/դ
11գ. Անուշավանգ. Անուշավանի մ/դ
12գ. Աշոցքգ. Աշոցքի մ/դ
13գ. Առափիգ. Առափիի մ/դ
14գ. Արդենիսգ. Արդենիսի հմ/դ
15գ. Արեգնադեմգ. Արեգնադեմի մ/դ
16գ. Արփենիգ. Արփենիի մ/դ
17գ. Արևիկգ. Արևիկի մ/դ
18գ. Արևշատգ. Արևշատի մ/դ
19գ. Բագրավան/Նորշեն/գ. Բագրավանի մ/դ
20գ. Բայանդուրգ. Բայանդուրի մ/դ
21գ. Բանդիվանգ. Բանդիվանի մ/դ
22գ. Բասեն /Մուսայելյան Ախուրյանի տ.շգ. Մուսայելյանի մ/դ (Ախուրյան)
23գ. Բավրագ. Բավրայի մ/դ
24գ. Բենիամինգ. Բենիամինի մ/դ
25գ. Բերդաշենգ. Բերդաշենի մ/դ
26գ. Բյուրակնգ. Բյուրակնի մ/դ
27գ. Գառնառիճգ. Գառնառիճի մ/դ
28գ. Գեղանիստգ. Գեղանիստի մ/դ
29գ. Գետափգ. Գետափի մ/դ
30գ. Գետքգ. Գետքի մ/դ
31գ. Գոգհովիտգ. Գոգհովիտի մ/դ
32գ. Գուսանագյուղգ. Գուսանագյուղի մ/դ
33գ. Գտաշենգ. Գտաշենի մ/դ
34գ. Երազգավորսգ. Երազգավորսի մ/դ
35գ. Զարիշատգ. Զարիշատի հմ/դ
36գ. Զորակերտգ. Զորակերտի մ/դ
37գ. Զույգաղբյուրգ. Զույգաղբյուրի մ/դ
38գ. Թավշուտգ. Թավշուտի մ/դ
39գ. Թորոսգյուղգ. Թորոսգյուղի մ/դ
40գ. Իսահակյանգ. Իսահակյանի մ/դ
41գ. Լանջիկգ. Լանջիկի մ/դ
42գ. Լեռնակերտգ. Լեռնակերտի մ/դ
43գ. Լեռնուտգ. Լեռնուտի մ/դ
44գ. Լուսակերտգ. Լուսակերտի մ/դ
45գ. Լուսաղբյուրգ. Լուսաղբյուրի մ/դ
46գ. Ծաղկուտգ. Ծաղկուտի մ/դ
47գ. Կամոգ. Կամոյի մ/դ
48գ. Կապսգ. Կապսի մ/դ
49գ. Կառնուտգ. Կառնուտի մ/դ
50գ. Կարմրավանգ. Կարմրավանի հմ/դ
51գ. Կաքավասարգ. Կաքավասարի տ/դ
52գ. Կրաշենգ. Կրաշենի հմ/դ
53գ. Կրասարգ. Կրասարի մ/դ
54գ. Հայկաձորգ. Հայկաձորի մ/դ
55գ. Հայկասարգ. Հայկասարի հմ/դ
56գ. Հայկավանգ. Հայկավանի մ/դ
57գ. Հայրենյացգ. Հայրենյացի մ/դ
58գ. Հառիճգ. Հառիճի մ/դ
59գ. Հարթաշենգ. Հարթաշենի հմ/դ
60գ. Հացիկգ. Հացիկի մ/դ
61գ. Հողմիկգ. Հողմիկի մ/դ
62գ. Հոռոմգ. Հոռոմի մ/դ
63գ. Հովիտգ. Հովիտի մ/դ
64գ. Հովունիգ. Հովունու մ/դ
65գ. Հովտաշենգ. Հովտաշենի հմ/դ
66գ. Հովտունգ. Հովտունի տ/դ
67գ. Ձիթհանքովգ. Ձիթհանքովի մ/դ
68գ. Ձորակապգ. Ձորակապի մ/դ
69գ. Ձորաշենգ. Ձորաշենի մ/դ
70գ. Ղազանչիգ. Ղազանչիի մ/դ
71գ. Ղարիբջանյանգ. Ղարիբջանյանի մ/դ
72գ. Մայիսյանգ. Մայիսյանի մ/դ
73գ. Մարմաշենգ. Մարմաշենի մ/դ
74գ. Մեծ Մանթաշգ. Մեծ Մանթաշի մ/դ
75գ. Մեծ Սարիարգ. Մեծ Սարիարի մ/դ
76գ. Մեծ Սեպասարգ. Մեծ Սեպասարի մ/դ
77գ. Մեղրաշատգ. Մեղրաշատի մ/դ
78գ. Մեղրաշենգ. Մեղրաշենի մ/դ
79գ. Մուսայելյան (Աշոցք)գ. Մուսայելյանի մ/դ (Աշոցք)
80գ. Նահապետավանգ. Նահապետավանի մ/դ
81գ. Նոր Ախուրյանի գ. Նոր Ախուրյանի հմ/դ
82գ. Նորկյանքգ. Նոր Կյանքի մ/դ
83գ. Շաղիկգ. Շաղիկի հմ/դ
84գ. Շիրակգ. Շիրակի մ/դ
85գ. Շիրակավանգ. Շիրակավանի մ/դ
86գ. Ողջիգ. Ողջիի մ/դ
87գ. Ոսկեհասկգ. Ոսկեհասկի մ/դ
88գ. Պեմզաշենգ. Պեմզաշենի մ/դ
89գ. Ջաջուռգ. Ջաջուռի մ/դ
90գ. Ջրաձորգ. Ջրաձորի մ/դ
91գ. Ջրառատգ. Ջրառատի մ/դ
92գ. Ջրափիգ. Ջրափիի մ/դ
93գ. Սառնաղբյուրգ. Սառնաղբյուրի մ/դ
94գ. Սարագյուղգ. Սարագյուղի հմ/դ
95գ. Սարալանջգ. Սարալանջի մ/դ
96գ. Սարակապգ. Սարակապի մ/դ
97գ. Սարատակգ. Սարատակի մ/դ
98գ. Սիզավետգ. Սիզավետի մ/դ
99գ. Սպանդարյանգ. Սպանդարյանի մ/դ
100գ. Վահրամաբերդգ. Վահրամաբերդի մ/դ
101գ. Վարդաքարգ. Վարդաքարի մ/դ
102գ. Տուֆաշենգ. Տուֆաշենի մ/դ
103գ. Ցողամարգգ. Ցողամարգի մ/դ
104գ. Փանիկգ. Փանիկի մ/դ
105գ. Փոքր Մանթաշգ. Փոքր Մանթաշի մ/դ
106գ. Փոքր Սարիարգ. Փոքր Սարիարի մ/դ
107գ. Փոքրաշենգ. Փոքրաշենի մ/դ
108գ. Քարաբերդգ. Քարաբերդի մ/դ
109գ. Քեթիգ. Քեթիի մ/դ
110ք. Արթիկք. Արթիկի թիվ 3 ա/դ
111ք. Գյումրիք. Գյումրու թիվ 1 ա/դ
112ք. Մարալիկք. Մարալիկի թիվ 1 մ/դ