Կոտայքի մարզ

Կոտայքի մարզին անհրաժեշտ է 988 համակարգիչ: Նվիրել ենք 17 համակարգիչ, մնացել է 971 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ալափարսգ. Ալափարսի մ/դ
2գ. Ակունքգ. Ակունքի մ/դ
3գ. Աղավնաձորգ. Աղավնաձորի մ/դ
4գ. Առինջգ. Առինջի մ/դ
5գ. Արագյուղգ. Արագյուղի «Տիգրանակերտ կրթահամալիր»
6գ. Արամուսգ. Արամուսի մ/դ
7գ. Արգելգ. Արգելի մ/դ
8գ. Արզականգ. Արզականի մ/դ
9գ. Արզնիգ. Արզնիի մ/դ
10գ. Արտավազգ. Արտավազի մ/դ
11գ. Բալահովիտգ. Բալահովիտի մ/դ
12գ. Բուժականգ. Բուժականի մ/դ
13գ. Բջնիգ. Բջնիի մ/դ
14գ. Գառնիգ. Գառնու թիվ 2 ա/դ
15գ. Գեղադիրգ. Գեղադիրի մ/դ
16գ. Գեղաշենգ. Գեղաշենի մ/դ
17գ. Գեղարդգ. Գեղարդի մ/դ
18գ. Գետամեջգ. Գետամեջի մ/դ
19գ. Գետարգելգ. Գետարգելի հմ/դ
20գ. Գողթգ. Գողթի մ/դ
21գ. Զառգ. Զառի մ/դ
22գ. Զովունիգ. Զովունի մ/դ
23գ. Զովքգ. Զովքի մ/դ
24գ. Զորավանգ. Զորավանի մ/դ
25գ. Թեղենիքգ. Թեղենիքի մ/դ
26գ. Լեռնանիստգ. Լեռնանիստի մ/դ
27գ. Կաթնաղբյուրգ. Կաթնաղբյուրի հմ/դ
28գ. Կամարիսգ. Կամարիսի մ/դ
29գ. Կապուտանգ. Կապուտանի մ/դ
30գ. Կարենիսգ. Կարենիսի մ/դ
31գ. Կոտայքգ. Կոտայքի մ/դ
32գ. Հատիսգ. Հատիսի մ/դ
33գ. Հացավանգ. Հացավանի մ/դ
34գ. Ձորաղբյուրգ. Ձորաղբյուրի մ/դ
35գ. Մայակովսկիգ. Մայակովսկու մ/դ
36գ. Մարմարիկգ. Մարմարիկի մ/դ
37գ. Մեղրաձորգ. Մեղրաձորի մ/դ
38գ. Մրգաշենգ. Մրգաշենի մ/դ
39գ. Նոր Արտամետգ. Նոր Արտամետի մ/դ
40գ. Նոր Գեղիգ. Նոր Գեղիի թիվ 1 մ/դ
41գ. Նոր Գյուղգ. Նոր Գյուղի մ/դ
42գ. Նոր Երզնկագ. Նոր Երզնկայի մ/դ
43գ. Նուռնուսգ. Նուռնուսի մ/դ
44գ. Ողջաբերդգ. Ողջաբերդի մ/դ
45գ. Պռոշյանգ. Պռոշյանի մ/դ
46գ. Պտղնիգ. Պտղնիի մ/դ
47գ. Ջրաբերգ. Ջրաբերի մ/դ
48գ. Ջրառատգ. Ջրառատի մ/դ
49գ. Ջրվեժգ. Ջրվեժի մ/դ
50գ. Սարալանջգ. Սարալանջի հմ/դ
51գ. Սոլակգ. Սոլակի մ/դ
52գ. Սևաբերդգ. Սևաբերդի մ/դ
53գ. Վերին Պտղնիգ. Վերին Պտղնիի մ/դ
54գ. Փյունիկգ. Փյունիկի մ/դ
55գ. Քաղսիգ. Քաղսիի մ/դ
56գ. Քանաքեռավանգ. Քանաքեռավանի մ/դ
57գ. Քասախգ. Քասախի Ռ․ Գևորգյանի անվան թիվ 1 մ/դ
58գ. Քարաշամբգ. Քարաշամբի մ/դ
59գ. Ֆանտանգ. Ֆանտանի մ/դ
60ք. Աբովյանք. Աբովյանի կթհ.
61ք. Բյուրեղավանք. Բյուրեղավանի ա/դ
62ք. Եղվարդք. Եղվարդի թիվ 1 ա/դ
63ք. Ծաղկաձորք. Ծաղկաձորի մ/դ
64ք. Հրազդանք. Հրազդանի թիվ 1 ա/դ
65ք. Նոր Հաճընք. Նոր Հաճնի ա/դ
66ք. Չարենցավանք. Չարենցավանի Մ. Մաշտոցի անվ. ա/դ