Գեղարքունիքի մարզ

Գեղարքունիքի մարզին անհրաժեշտ է 1192 համակարգիչ: Նվիրել ենք 4 համակարգիչ, մնացել է 1188 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ազատգ. Ազատի հմ/դ
2գ. Ախպրաձորգ. Ախպրաձորի մ/դ
3գ. Ակունքգ. Ակունքի մ/դ
4գ. Աղբերքգ. Աղբերքի մ/դ
5գ. Այգուտգ. Այգուտի մ/դ
6գ. Այրքգ. Այրքի մ/դ
7գ. Անտառամեջգ. Անտառամեջի մ/դ
8գ. Աստղաձորգ. Աստղաձորի մ/դ
9գ. Ավազանգ. Ավազանի հմ/դ
10գ. Արեգունիգ. Արեգունու մ/դ
11գ. Արծվանիստգ. Արծվանիստի մ/դ
12գ. Արտանիշգ. Արտանիշի մ/դ
13գ. Արփունքգ. Արփունքի մ/դ
14գ. Գագարինգ. Գագարինի մ/դ
15գ. Գանձակգ. Գանձակի թիվ 1 մ/դ
16գ. Գեղամաբակգ. Գեղամաբակի հմ/դ
17գ. Գեղամասարգ. Գեղամասարի մ/դ
18գ. Գեղամավանգ. Գեղամավանի մ/դ
19գ. Գեղարքունիքգ. Գեղարքունիքի մ/դ
20գ. Գեղաքարգ. Գեղաքարի հմ/դ
21գ. Գեղհովիտգ. Գեղհովիտի թիվ 1 մ/դ
22գ. Գետիկգ. Գետիկի մ/դ
23գ. Դդմաշենգ. Դդմաշենի մ/դ
24գ. Դպրաբակգ. Դպրաբակի մ/դ
25գ. Դրախտիկգ. Դրախտիկի մ/դ
26գ. Երանոսգ. Երանոսի թիվ 1 մ/դ
27գ. Զոլաքարգ. Զոլաքարի թիվ 1 մ/դ
28գ. Զովաբերգ. Զովաբերի մ/դ
29գ. Թթուջուրգ. Թթուջրի մ/դ
30գ. Լանջաղբյուրգ. Լանջաղբյուրի մ/դ
31գ. Լեռնահովիտգ. Լեռնահովիտի հմ/դ
32գ. Լիճքգ. Լիճքի թիվ 1 մ/դ
33գ. Լճաշենգ. Լճաշենի մ/դ
34գ. Լճավանգ. Լճավանի մ/դ
35գ. Լճափգ. Լճափի մ/դ
36գ. Լուսակունքգ. Լուսակունքի մ/դ
37գ. Խաչաղբյուրգ. Խաչաղբյուրի մ/դ
38գ. Ծակքարգ. Ծակքարի մ/դ
39գ. Ծաղկաշենգ. Ծաղկաշենի մ/դ
40գ. Ծաղկունքգ. Ծաղկունքի մ/դ
41գ. Ծափաթաղգ. Ծափաթաղի մ/դ
42գ. Ծովագյուղգ. Ծովագյուղի մ/դ
43գ. Ծովազարդգ. Ծովազարդի մ/դ
44գ. Ծովակգ. Ծովակի մ/դ
45գ. Ծովասարգ. Ծովասարի մ/դ
46գ. Ծովինարգ. Ծովինարի մ/դ
47գ. Կալավանգ. Կալավանի մ/դ
48գ. Կախակնգ. Կախակնի մ/դ
49գ. Կարճաղբյուրգ. Կարճաղբյուրի մ/դ
50գ. Կարմիրգյուղգ. Կարմիրգյուղի թիվ 1 մ/դ
51գ. Կութի մ/դգ. Կութի մ/դ
52գ. Կուտականգ. Կուտականի մ/դ
53գ. Հայրավանքգ. Հայրավանքի մ/դ
54գ. Ձորագյուղգ. Ձորագյուղի թիվ 1 հմ/դ
55գ. Մադինագ. Մադինայի մ/դ
56գ. Մարտունիգ. Մարտունու մ/դ
57գ. Մաքենիսգ. Մաքենիսի մ/դ
58գ. Մեծ Մասրիկգ. Մեծ Մասրիկի մ/դ
59գ. Ներքին Գետաշենգ. Ն. Գետաշենի թիվ 1 մ/դ
60գ. Նորաբակգ. Նորաբակի մ/դ
61գ. Նորակերտգ. Նորակերտի մ/դ
62գ. Նորաշենգ. Նորաշենի հմ/դ
63գ. Նորատուսգ. Նորատուսի թիվ 1 մ/դ
64գ. Շատջրեքգ. Շատջրեքի մ/դ
65գ. Շատվանգ. Շատվանի մ/դ
66գ. Շողակաթգ. Շողակաթի մ/դ
67գ. Չկալովկագ. Չկալովկայի մ/դ
68գ. Ջաղացաձորգ. Ջաղացաձորի մ/դ
69գ. Ջիլգ. Ջիլի մ/դ
70գ. Սարուխանգ. Սարուխանի թիվ 1 մ/դ
71գ. Սեմյոնովկագ. Սեմյոնովկայի հմ/դ
72գ. Սոթքգ. Սոթքի մ/դ
73գ. Վահանգ. Վահանի մ/դ
74գ. Վաղաշենգ. Վաղաշենի մ/դ
75գ. Վանևանգ. Վանեվանի մ/դ
76գ. Վարդաձորգ. Վարդաձորի մ/դ
77գ. Վարդենիկգ. Վարդենիկի կթհ.
78գ. Վարսերգ. Վարսերի մ/դ
79գ. Վերին Գետաշենգ. Վ. Գետաշենի թիվ 1 մ/դ
80գ. Տրետուքգ. Տրետուքի մ/դ
81գ. Փամբակգ. Փամբակ-Դարանակի մ/դ
82գ. Փոքր Մասրիկգ. Փոքր Մասրիկի մ/դ
83ք. Գավառք. Գավառի ա/դ
84ք. Ճամբարակք. Ճամբարակի ա/դ
85ք. Մարտունիք. Մարտունու ա/դ
86ք. Սևանք. Սևանի ա/դ
87ք. Վարդենիսք. Վարդենիսի ա/դ