Արմավիրի մարզ

Արմավիրի մարզին անհրաժեշտ է 1457 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ալաշկերտգ. Ալաշկերտի մ/դ
2գ. Ակնալիճգ. Ակնալիճի մ/դ
3գ. Ակնաշենգ. Ակնաշենի մ/դ
4գ. Աղավնատունգ. Աղավնատան մ/դ
5գ. Ամբերդգ. Ամբերդի մ/դ
6գ. Այգեկգ. Այգեկի մ/դ
7գ. Այգեշատ (Արմ.)գ. Այգեշատի (Արմ.) մ/դ
8գ. Այգեշատ (Էջմ.)գ. Այգեշատի (Էջմ.) մ/դ
9գ. Այգևանգ. Այգեվանի մ/դ
10գ. Ապագագ. Ապագայի մ/դ
11գ. Առատաշենգ. Առատաշենի մ/դ
12գ. Արագածգ. Արագածի մ/դ
13գ. Արազափգ. Արազափի մ/դ
14գ. Արաքսգ. Արաքսի (Արմ.) մ/դ
15գ. Արաքս (Էջմ.)գ. Արաքսի (Էջմ.) մ/դ
16գ. Արգավանդգ. Արգավանդի մ/դ
17գ. Արգինագ. Արգինայի մ/դ
18գ. Արմավիրգ. Արմավիրի մ/դ
19գ. Արշալույսգ. Արշալույսի մ/դ
20գ. Արտամետգ. Արտամետի մ/դ
21գ. Արտաշարգ. Արտաշարի մ/դ
22գ. Արտիմետգ. Արտիմետի մ/դ
23գ. Արևադաշտգ. Արևադաշտի մ/դ
24գ. Արևաշատգ. Արևաշատի մ/դ
25գ. Արևիկգ. Արևիկի մ/դ
26գ. Բագարանգ. Բագարանի մ/դ
27գ. Բաղրամյանգ. Բաղրամյանի մ/դ
28գ. Բաղրամյան (Էջմ.)գ. Բաղրամյանի (Էջմ.) մ/դ
29գ. Բամբակաշատգ. Բամբակաշատի մ/դ
30գ. Բերքաշատգ. Բերքաշատի մ/դ
31գ. Գայգ. Գայի մ/դ
32գ. Գեղակերտգ. Գեղակերտի մ/դ
33գ. Գետաշենգ. Գետաշենի մ/դ
34գ. Գրիբոյեդովգ. Գրիբոյեդովի մ/դ
35գ. Դալարիկգ. Դալարիկի մ/դ
36գ. Դաշտգ. Դաշտի մ/դ
37գ. Դողսգ. Դողսի մ/դ
38գ. Եղեգնուտգ. Եղեգնուտի մ/դ
39գ. Երասխահունգ. Երասխահունի մ/դ
40գ. Երվանդաշատգ. Երվանդաշատի մ/դ
41գ. Զարթոնքգ. Զարթոնքի մ/դ
42գ. Թաիրովգ. Թաիրովի մ/դ
43գ. Լենուղիգ. Լենուղու մ/դ
44գ. Լեռնագոգգ. Լեռնագոգի մ/դ
45գ. Լեռնամերձգ. Լեռնամերձի հմ/դ
46գ. Լուկաշինգ. Լուկաշինի մ/դ
47գ. Լուսագյուղգ. Լուսագյուղի մ/դ
48գ. Խանջյանգ. Խանջյանի մ/դ
49գ. Խորոնքգ. Խորոնքի մ/դ
50գ. Ծաղկալանջգ. Ծաղկալանջի մ/դ
51գ. Ծիածանգ. Ծիածանի մ/դ
52գ. Հայթաղգ. Հայթաղի մ/դ
53գ. Հայկաշենգ. Հայկաշենի մ/դ
54գ. Հայկավանգ. Հայկավանի մ/դ
55գ. Հացիկգ. Հացիկի մ/դ
56գ. Հովտամեջգ. Հովտամեջի մ/դ
57գ. Հուշակերտգ. Հուշակերտի մ/դ
58գ. Մայիսյանգ. Մայիսյանի մ/դ
59գ. Մարգարագ. Մարգարայի մ/դ
60գ. Մեծամորգ. Մեծամորի մ/դ
61գ. Մերձավանգ. Մերձավանի մ/դ
62գ. Մյասնիկյանգ. Մյասնիկյանի մ/դ
63գ. Մուսալեռգ. Մուսալեռի մ/դ
64գ. Մրգաշատգ. Մրգաշատի թիվ 1 մ/դ
65գ. Մրգաստանգ. Մրգաստանի մ/դ
66գ. Նալբանդյանգ. Նալբանդյանի մ/դ
67գ. Նոր Ամասիագ. Նոր Ամասիաի մ/դ
68գ. Նոր Արմավիրգ. Նոր Արմավիրի մ/դ
69գ. Նոր Արտագերսգ. Նոր Արտագերսի մ/դ
70գ. Նոր Կեսարիագ. Նոր Կեսարիայի մ/դ
71գ. Նորակերտգ. Նորակերտի մ/դ
72գ. Նորապատգ. Նորապատի մ/դ
73գ. Նորավանգ. Նորավանի մ/դ
74գ. Շահումյանգ. Շահումյանի մ/դ
75գ. Շենավանգ. Շենավանի մ/դ
76գ. Շենիկգ. Շենիկի մ/դ
77գ. Ոսկեհատգ. Ոսկեհատի մ/դ
78գ. Պտղունքգ. Պտղունքի մ/դ
79գ. Ջանֆիդագ. Ջանֆիդայի մ/դ
80գ. Ջրաշենգ. Ջրաշենի մ/դ
81գ. Ջրառատգ. Ջրառատի մ/դ
82գ. Ջրարբիգ. Ջրարբիի մ/դ
83գ. Սարդարապատգ. Սարդարապատի մ/դ
84գ. Վանանդգ. Վանանդի մ/դ
85գ. Վարդանաշենգ. Վարդանաշենի մ/դ
86գ. Տալվորիկգ. Տալվորիկի հմ/դ
87գ. Տանձուտգ. Տանձուտի մ/դ
88գ. Տարոնիկգ. Տարոնիկի մ/դ
89գ. Փարաքարգ. Փարաքարի մ/դ
90գ. Փշատավանգ. Փշատավանի մ/դ
91գ. Քարակերտգ. Քարակերտի թիվ 1 մ/դ
92գ. Ֆերիկգ. Ֆերիկի հմ/դ
93ք. Արմավիրք. Արմավիրի թիվ 1 ա/դ
94ք. Մեծամորք. Մեծամորի թիվ 1 հմ/դ
95ք. Վաղարշապատք. Վաղարշապատի թիվ 1 հմ/դ