Արագածոտնի մարզ

Արագածոտնի մարզին անհրաժեշտ է 1517 համակարգիչ: Նվիրել ենք 33 համակարգիչ, մնացել է 1484 համակարգիչ:

#ՀամայնքԴպրոցԳրել նամակ
1գ. Ագարակգ. Ագարակի մ/դ
2գ. Ագարակավանգ. Ագարակավանի մ/դ
3գ. Ալագյազգ. Ալագյազի մ/դ
4գ. Ակունքգ. Ակունքի մ/դ
5գ. Աղձքգ. Աղձքի մ/դ
6գ. Անտառուտգ. Անտառուտի մ/դ
7 գ. Աշնակգ. Աշնակի Գ.Չաուշի անվ. մ/դ
8գ. Ավանգ. Ավանի մ/դ
9գ. Ավշենգ. Ավշենի հմ/դ
10գ. Արագածգ. Արագածի թիվ 1 մ/դ
11գ. Արագածավանգ. Արագածավանի թիվ 1 մ/դ
12գ. Արագածոտնգ. Արագածոտնի մ/դ
13գ. Արայիգ. Արայի հմ/դ
14գ. Արուճգ. Արուճի մ/դ
15գ. Արտաշավանգ. Արտաշավանի մ/դ
16գ. Արտենիգ. Արտենիի թիվ 1 մ/դ
17գ. Արևուտգ. Արևուտի հմ/դ
18գ. Ափնագ. Ափնայի մ/դ
19գ. Բազմաղբյուրգ. Բազմաղբյուրի մ/դ
20գ. Բերքառատգ. Բերքառատի մ/դ
21գ. Բյուրականգ. Բյուրականի մ/դ
22գ. Գառնահովիտգ. Գառնահովիտի մ/դ
23գ. Գեղադիրգ. Գեղադիրի մ/դ
24գ. Գեղաձորգ. Գեղաձորի մ/դ
25գ. Գեղարոտգ. Գեղարոտի մ/դ
26գ. Գետափգ. Գետափի հմ/դ
27գ. Դաշտադեմգ. Դաշտադեմի Գ.Բաղդասարյանի անվ. մ/դ
28գ. Դավթաշենգ. Դավիթաշենի մ/դ
29գ. Դդմասարգ. Դդմասարի հմ/դ
30գ. Դիանգ. Դիանի հմ/դ
31գ. Եղիպատրուշգ. Եղիպատրուշի մ/դ
32գ. Եղնիկգ. Եղնիկի հմ/դ
33գ. Երնջատափգ. Երնջատափի մ/դ
34գ. Զարինջագ. Զարինջայի մ/դ
35գ. Զովասարգ. Զովասարի մ/դ
36գ. Թաթուլգ. Թաթուլի մ/դ
37գ. Թթուջուրգ. Թթուջրի հմ/դ
38գ. Թլլքգ. Թլլքի հմ/դ
39գ. Իրինդգ. Իրինդի Մ.Քոթանյանի անվ. մ/դ
40գ. Լեռնապարգ. Լեռնապարի մ/դ
41գ. Լեռնարոտգ. Լեռնարոտի մ/դ
42գ. Լուսագյուղգ. Լուսագյուղի մ/դ
43գ. Լուսակնգ. Լուսակնի մ/դ
44գ. Ծաղկահովիտգ. Ծաղկահովիտի մ/դ
45գ. Ծաղկաշենգ. Ծաղկաշենի Կ.Համբարձումյանի անվ. մ/դ
46գ. Ծիլքարգ. Ծիլքարի մ/դ
47գ. Կաթնաղբյուրգ. Կաթնաղբյուրի Մ.Գալշոյանի անվ. մ/դ
48գ. Կայքգ. Կայքի մ/դ
49գ. Կանիաշիրգ. Կանիաշիրի հմ/դ
50գ. Կանչգ. Կանչի հմ/դ
51գ. Կարբիգ. Կարբիի մ/դ
52գ. Կարինգ. Կարինի մ/դ
53գ. Կարմրաշենգ. Կարմրաշենի մ/դ
54գ. Կաքավաձորգ. Կաքավաձորի մ/դ
55գ. Կոշգ. Կոշի մ/դ
56գ. Հակոգ. Հակկոի հմ/դ
57գ. Հարթավանգ. Հարթավանի մ/դ
58գ. Հացաշենգ. Հացաշենի հմ/դ
59գ. Հնաբերդգ. Հնաբերդի մ/դ
60գ. Ձորագլուխգ. Ձորագլխի մ/դ
61գ. Ղազարավանգ. Ղազարավանի մ/դ
62գ. Ճարճակիսգ. Ճարճակիսի մ/դ
63գ. Մաստարագ. Մաստարայի մ/դ
64գ. Մելիքգյուղգ. Մելիքգյուղի մ/դ
65գ. Միջնատունգ. Միջնատունի հմ/դ
66գ. Միրաքգ. Միրաքի հմ/դ
67գ. Ներքին Բազմաբերդգ. Ն.Բազմաբերդի Ե.Ասատրյանի անվ. մ/դ
68գ. Ներքին Սասնաշենգ. Ներքին Սասնաշենի մ/դ
69գ. Նիգավանգ. Նիգավանի մ/դ
70գ. Նոր Արթիկգ. Նոր Արթիկի մ/դ
71գ. Նոր Եդեսիագ. Նոր Եդեսիայի մ/դ
72գ. Նոր-Ամանոսգ. Նոր-Ամանոսի մ/դ
73գ. Նորաշենգ. Նորաշենի մ/դ
74գ. Շամիրամգ. Շամիրամի հմ/դ
75գ. Շենավանգ. Շենավանի մ/դ
76գ. Շենկանիգ. Շենկանիի հմ/դ
77գ. Շղարշիկգ. Շղարշիկի Ա.Մինասյանի անվ. մ/դ
78գ. Ոսկեթասգ. Ոսկեթասի մ/դ
79գ. Ոսկեհատգ. Ոսկեհատի մ/դ
80գ. Ոսկեվազգ. Ոսկեվազի մ/դ
81գ. Ուշիգ. Ուշիի մ/դ
82գ. Ուջանգ. Ուջանի մ/դ
83գ. Չքնաղգ. Չքնաղի հմ/դ
84գ. Պարտիզակգ. Պարտիզակի մ/դ
85գ. Ջամշլուգ. Ջամշլույի հմ/դ
86գ. Ռյա-Թազագ. Ռյա Թազայի մ/դ
87գ. Սադունցգ. Սադունցի հմ/դ
88գ. Սասունիկգ. Սասունիկի մ/դ
89գ. Սարալանջգ. Սարալանջի հմ/դ
90գ. Սիփանգ. Սիփանի մ/դ
91գ. Սորիկգ. Սորիկի հմ/դ
92գ. Սուսերգ. Սուսերի մ/դ
93գ. Վարդաբլուրգ. Վարդաբլուրի Խ.Աբովյանի անվ. մ/դ
94գ. Վարդենիսգ. Վարդենիսի մ/դ
95գ. Վարդենուտգ. Վարդենուտի մ/դ
96գ. Վերին Բազմաբերդգ. Վերին Բազմաբերդի հմ/դ
97գ. Վերին Սասնաշենգ. Վերին Սասնաշենի Մ. Մանուկյանի անվ. հմ/դ
98գ. Ցամաքասարգ. Ցամաքասարի հմ/դ
99գ. Փարպիգ. Փարպիի մ/դ
100գ. Քուչակգ. Քուչակի մ/դ
101գ. Օհանավանգ. Օհանավանի մ/դ
102գ. Օշականգ. Օշականի մ/դ
103գ. Օրգովգ. Օրգովի մ/դ
104ք. Աշտարակք. Աշտարակի թիվ 5 ա/դ
105ք. Ապարանք. Ապարանի ա/դ
106ք. Թալինք. Թալինի ա/դ